Нов раздавателен пункт в жк.Изгрев

От 22.09.2022г. ДМК Ам-Ам отвори нов раздавателен пункт  с адрес: жк.Изгрев , бл. 194. Заповядайте!